Ochrana proti sněhu

Dodavatelé by měli pamatovat na to, že zákon vyžaduje použití vhodně zvolené sněhové ochrany na střechách budov. Podle platných předpisů jsou správci a vlastníci budov, včetně rodinných a vícegeneračních domů, povinni dbát o bezpečnost uživatelů budov a osob, které se mohou nacházet v jejich bezprostřední blízkosti. Správná volba je základ, ve fázi výběru vhodné ochrany je na prvním místě definovat stavbu z hlediska jejího umístění vůči sněhové zóně. Měly by být použity požadavky normy PN-EN 1991-1-3. Uvádí mj. rozdělení země na zóny zatížení sněhem pro stavební konstrukce. Dalším krokem při výběru by mělo být zvážení vhodných žebříků, podpěr, trubek nebo pilot. Je nezbytné analyzovat správný přenos zatížení sněhem bez poškození ochranné konstrukce. Na mnoha střechách se používají zátky, sněhové tyče a sněhové frézy. Jednotlivé prvky zabezpečení se navíc volí v závislosti na typu střešní krytiny – plech se stojatou drážkou, kovová taška, keramická taška, cementová taška. Zdroj: fachowydekarz.pl